WELCOME TO META

FINAL META DOCUMENTARY

META INSTALLATION

 META is een architectuur en kunst installatie waarin een collectie bijzondere verhalen, elementen en ontwerpen op alle verschillende schalen omtrent digitalisering, condenseren en fysiek worden gemaakt.
 De installatie lijkt neutraal; enkel verhalen en vragen.

 META is an architecture and art installation that condenses a collection of special stories, elements and designs on all scales revolving around digitization.
 The installation seems neutral; only stories and questions.

more on instagram
contact on linkedin
e-mail at paul@pvdbergh.com